APAC (Associació de Professors d'Anglès de Catalunya) va ésser creada el 12 de desembre de 1986. És una organització oberta a tots els professionals de l'ensenyament de l'anglès de qualsevol àmbit o nivell, tant en el sector públic com en el privat. APAC és, essencialment, un punt de trobada virtual mitjançant la nostra publicació trimestral o la nostra web i de trobada real entre persones amb interessos i problemàtiques comunes al Congrés anual.