Become a member

(NOTE: If you do NOT receive e-mail confirmation of membership within 48 hours please report this to info@apac.es)

(Perks for members)

Dades personals

Cognoms Nom
Adreça C.P.
Ciutat Provincia
Pais    
Telèfon E-mail

Dades laborals

Centre educatiu Adreça laboral
C.P. Ciutat
Provincia Nivell del centre

Dades bancàries

IBAN (Num compte)
Carrer C.P.
Població    

Pagament anual de 42 euros. (Mateix preu des de fa 4 anys.)

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA: Prego a aquest Banc o Caixa que, fins nou avís, paguin amb càrrec al meu cc.
o llibreta els rebuts que els presenti l'Associcació de Professors d'Anglès de Catalunya.

Observacions

Please insert the code you see above into the field below.

[ Insert the letters you see as CAPITALS]